LORETA

 LORETA چیست؟

تکنیک های تصویربرداری عصبی بر این هدف استوارند که ساختار عملکرد مغز را ارائه دهند. آنها را می توان به عنوان یک تصویر اشعه ایکس در نظر گرفت که عملکرد قسمت های مختلف مغز را در طی یک فرآیند یا یک تسک شناختی نشان می دهد و انواع این تکنیک ها شامل: fMRI, PET or MEG و ... می شوند.

اما یک روش جدید برای مکان یابی فعالیت الکتریکی مغز و کارکرد آن  بر اساس پتانسیل جمجمه از ثبت EEG چند کاناله به دست می آید. این روش با تبدیل اندازه ها به اطلاعات فیزیکی مغز کار می کند. این تکنیک انقلابی همان LORETA یا توموگرافی الکترومغناطیسی مغز با وضوح کم می باشد. لورتا یک تصویر سه بعدی از فعالیت عصبی قشر خاکستری مغز در اختیار فرد قرار می دهد.

مزایای LORETA:

 از مزایای آن می توان به محدود نبودن دستگاه به الکترود اشاره کرد. در واقع هر تعداد الکترود به راحتی با این روش سازگار است. از دیگر مزایای آن غیر تهاجمی بودن آن است به این معنی که قبل از شروع کار نیازی به هیچ نوع تزریق و یا بیهوشی نیست. این روش کاملا ایمن و به لحاظ اقتصادی به صرفه است و درکوتاهترین زمان اطلاعات مفیدی در مورد کارکرد قسمت های مختلف مغز در اختیار فرد قرار می دهد. روانپزشکان با استفاده از اطلاعات لورتا می توانند تشخیص دقیق تر داشته باشند و همچنین اطلاعات لورتا  آن ها را در تصمیم گیری در نوع درمان مناسب تر فرد بیمار راهنمایی می کند.

 

 

 

 

 

نمونه ای از تصاویر LORETA را در زیر مشاهده می کنید:

 

 

دی ان ان