خدمات کلینیک

 

به طور خلاصه این مرکز در حوزه‌های زیر به ارائه خدمات می‌پردازد:

 

روانپزشکی و طب سایکوسوماتیک

خدمات روانشناسی و رواندرمانی

خدمات تشخیصی نوروسایکیاتریک (اسکن کارکردی مغز "LORETA")

خدمات درمانی نوروسایکیاتریک (تحریک مغناطیسی مغز «rTMS»)

دی ان ان