رواندرمانی

 

رواندرمانی

رواندرمانی اشاره به مجموعه روش‌ها و تکنیک‌های روانشناختی دارد که توسط روانشناس یا روانپزشک یا یک متخصص بهداشت روان آموزش دیده به شکل حرفه‌ای و با توجه به نوع اختلال یا مشکلات افراد انجام می‌گیرد. در فرآیند رواندرمانی، رواندرمانگر به فرد کمک می‌کند تا از خودش، شیوه‌ی تفکر، احساسات و شیوه مقابله با مسائل و مشکلات شناخت بهتری پیدا کند.

در رواندرمانی به مدد تکنیک‌های مختلف سعی بر آن است که الگوهاي آسيب‌زاي رفتاري تغيير کرده، فرد احساس ارزشمندی نموده، تعارض‌های فردی حل و فصل گردد و روابط و مهارت‌های اجتماعی بهبود یابد.

 

 

اشکال رواندرمانی

درمان انفرادی

گروه درمانی

زوج درمانی

خانواده درمانی

 

آیا رواندرمانی موثر است؟

مطالعات مشخص کرده‌اند عملکرد روانی و رفتاری بیشتر افرادی که تحت رواندرمانی قرار گرفته‌اند بهبود یافته و تغییرات مفید و موثری در روند زندگی آنها شکل گرفته است.

 

«رازداری» اصل اساسی رواندرمانی

مهم‌ترین اصل رواندرمانی راز داری است. غالب مراجعان در جلسات رواندرمانی از مسائلی صحبت می‌کنند که جنبه‌ی کاملاً خصوصی و محرمانه دارد و از نظر قانونی و اخلاقی رواندرمانگران موظف به رعایت اصل رازداری هستند و حق فاش ساختن اسرار مراجعان را به هیچ وجه ندارند. تنها زمانی که مسئله‌ی خودکُشی و دیگر کُشی مطرح باشد یا دادگاه برای دریافت اطلاعات محرمانه دستور رسمی داده باشد و یا احتمال سوء استفاده و آسیب به کودکان مطرح گردد، امکان افشا وجود دارد.

دی ان ان