نوبت دهی اینترنتی پرسش از دکتر

دکتر سید مسعود ارزاقی

متولد سال ۱۳۵۵ دوران تحصیل پزشکی عمومی خود را در دانشگاه جندی شاپور اهواز با درجه ممتاز به پایان رساند و دوره روانپزشکی عمومی را در انستیتو روانپزشکی تهران گذراند و رتبه سوم بورد تخصصی را بدست آورد، در سال ۱۳۹۰ با رتبه نخست در دوره فوق تخصصی بیماری‌های سایکوسوماتیک (طب روان تنی) پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۱ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در حال حاضر رتبه دانشیاری این دانشگاه و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان را در اختیار دارد.

در سال ۱۳۹۵ دوره درمان بیماری‌های روانپزشکی، سایکوسوماتیک و توانبخشی با استفاده از دستگاه «ار تی ام اس» یا تحریک مغناطیسی مغز و دوره نقشه برداری کارکردی مغز را گذراند و در حال حاضر در این زمینه فعال است. وی در حوزه درمان بیماری‌های سایکوسوماتیک از سال ۱۳۹۰ به ویژه بیماری‌های غدد و متابولیسم از جمله دیابت، بیماری‌های روماتولوژیک، بیماری‌های گوارشی و سالمندی به ویژه دمانس و آلزایمر فعال است. وی از سال ۱۳۸۵ در حوزه پژوهش پزشکی و بطور خاص ژنتیک اختلالات اعصاب و روان یا نوروسایکوژنتیک، اختلالات شناختی، نوروسایکوایمنولوژی و سلامت سالمندان فعال است. از ایشان بیش از ۴۰ مقاله در مجلات معتبر پزشکی منتشر شده و در حال حاضر اچ ایندکس یا شاخص پژوهشی ۱۰ را بر اساس Google Scholar در اختیار دارد. در حال حاضر وی عضو هیات بورد دو مجله بین المللی حوزه پزشکیست و سابقه دبیری سه مجله داخلی و اخذ رتبه مجله برتر در سه دوره جشنواره ملی علوم پزشکی رازی را در کارنامه دارد. وی در حوزه تالیف و ترجمه کتب پزشکی فعال بوده و در حال حاضر بیش از ۱۵ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله کتاب «جنبه‌های روانشناختی بیماری دیابت» منتشر شده است. در حال حاضر وی عضو کمیته ناظر غربالگری ملی بیماری‌های غیر واگیر و عضو کمیته اجرایی طرح ملی سلامت سالمندان است. او در بیش از ده پایان نامه دانشجویی مقطع دکترا استاد راهنما یا مشاور بوده است. از وی چندین مقاله با موضوعات سایکوسوماتیک و سالمندی در روزنامه‌های معتبر منتشر شده است.

عناوین کتاب ها به شرح زیر می باشد:

کتاب های ترجمه شده:

1.     ۱۰۱ نکته در آموزش مدیریت فردی دیابت. انتشارات نوآوران سینا. سال 1394

2.     ۱۰۱ نکته برای تغییر رفتار در آموزش دیابت. انتشارات نوآوران سینا. سال 1394

3.      جنبه‌های روانشناختی دیابت. انتشارات ویستا.‏‏ سال 1388  

4.      راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و م‍ام‍ای‍ی‌. انتشارات تهران. سال 1381

5.      ک‍ارن‍ت‌ جراحی تشخیص و درمان. انتشارات تهران. سال 1384

 

کتاب های ویراستاری شده:

1.     بیماری‌های زنان و زایمان دنفورث. انتشارات تهران. سال 1381

2.      خ‍ودآزم‍ون‌ و م‍رور س‍والات‌ ب‍ورد ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون. انتشارات تهران. سال 1381

3.     آزمون‌های دینامیک غدد درون‌ریز و متابولیسم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران. سال 1386

4.     مراقبت بالینی پای دیابتی. انتشارات ویستا. سال 1388

5.     نوجوان سالم؛راهنمای خود مراقبتی در دوران نوجوانی و جوانی. انتشارات شبنم دانش. سال 1391

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و بین المللی

1.        Effect of low dose ω-3 poly unsaturated fatty acids on cognitive status among older people: A double-blind randomized placebo-controlled study / Journal of Diabetes and Metabolic Disorders / 2014

2.       Prevalence of diabetic peripheral neuropathy in Iran: A systematic review and meta-analysis / Journal of Diabetes and Metabolic Disorders / 2014

3.       Effect of metabolic control on oxidative stress, subclinical atherosclerosis and peripheral artery disease in diabetic patients / Journal of Diabetes and Metabolic Disorders / 2015

4.       The association of vitamin D deficiency with psychiatric distress and violence behaviors in Iranian adolescents: The CASPIAN-III study / Journal of Diabetes and Metabolic Disorders / 2015

5.       C677T Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism in schizophrenia and bipolar disorder: An association study in iranian population / Iranian Journal of Psychiatry / 2011

6.        Effects of predisposing, reinforcing and enabling factors on self-care behaviors of the patients with diabetes mellitus in the Minoodasht city, Iran / Journal of Diabetes and Metabolic Disorders / 2015

7.       Psychometric properties of the Iranian version of the Problem Areas in Diabetes scale (IR-PAID-20) / Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders/ 2011

8.       Relationship between vitamin D deficiency and gestational diabetes mellitus / Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders/ 2006

9.       Prevalence of dementia and associated factors among older adults in Iran: National Elderly Health Survey (NEHS)/ Archives of Iranian Medicine / 2016

10.    Is there any relationship between medication compliance and affective temperaments in patients with type 2 diabetes?/ 2014

11.      Factors associated with sexual function in iranian women with type 2 diabetes mellitus: Partner relationship as the most important predictor/ Iranian Red Crescent Medical Journal/2014

12.    Anti-hyperlipidemic and anti-atherosclerotic effects of Pinus eldarica Medw. nut in hypercholesterolemic rabbits/DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences/ 2015

13.     Evaluation of psychometric properties of the third version of the Iranian Diabetes Attitude Scale (IR-DAS-3)/ Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders/ 2011

14.    Migraine and type 2 diabetes; is there any association/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2016

1.        National and sub-national trend of prevalence and burden of dementia in Iran, from 1990 to 2013; Study protocol/ Archives of Iranian Medicine/ 2014

2.       An overview on the successes, challenges and future perspective of a national school-based surveillance program: The CASPIAN study/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2014

3.       Relationship between insulin resistance and subclinical atherosclerosis in individuals with and without type 2 diabetes mellitus/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2016

4.       Association of Breakfast Intake with Psychiatric Distress and Violent Behaviors in Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study/Indian Journal of Pediatrics/ 2016

5.       Iran diabetes research roadmap (IDRR) study; Mental health in diabetic patients in Iran: A review article / Iranian Journal of Public Health/ 2017

6.       Electrocardiogram abnormalities and risk of cardiovascular mortality and all-cause mortality in old age: The Kahrizak Elderly Study (KES)/ Archives of Gerontology and Geriatrics/ 2014

7.       Predicting risk of the fall among aged adult residents of a nursing home/ Archives of Gerontology and Geriatrics/ 2015

8.       Association between psychosocial distress with cardio metabolic risk factors and liver enzymes in a nationally-representative sample of Iranian children and adolescents: The CASPIAN-III study/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2014

9.       Serum leptin concentration in gestational diabetes mellitus patients/ Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders/ 2006

10.    Psychometric properties of the Iranian version of Diabetes Empowerment Scale (IR-DES-28)/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2012

11.     Quality of life in elderly diabetic: Comparison between home and nursing home/ Acta Medica Iranica/ 2013

12.    Type II diabetes and personality; a study to explore other psychosomatic aspects of diabetes/Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2016

13.    Bushehr Elderly Health (BEH) programme: Study protocol and design of musculoskeletal system and cognitive function (stage II)/ BMJ Open/  2017

14.    A patient with features of albright hereditory osteodystrophy and unusual neuropsychiatric findings without coding Gsalpha mutations/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/ 2014

15.     Association of some psychosocial factors with anthropometric measures in nationally representative sample of Iranian adolescents: The CASPIAN-III study/ Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/2016

16.    The relationship between Body Mass Index (BMI) and depression according to the rs16139NPY gene/Iranian Journal of Psychiatry /2017

17.     Association of diabetes mellitus and structural changes in the central nervous system in children and adolescents: A systematic review/Journal of Diabetes and Metabolic Disorders/  2017

18.    Personality traits and anxiety and depressive disorders in patients with medication-overuse headache versus episodic migraine/ Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry/2017

19.     Over-expression of TGF-β1 gene in medication free Schizophrenia /Psychoneuroendocrinology/ 2018

 

دی ان ان