نوبت دهی اینترنتی پرسش از دکتر
دکتر سید مسعود ارزاقی

متولد سال ۱۳۵۵ دوران تحصیل پزشکی عمومی خود را در دانشگاه جندی شاپور اهواز با درجه ممتاز به پایان رساند و دوره روانپزشکی عمومی را در انستیتو روانپزشکی تهران گذراند و رتبه سوم بورد تخصصی را بدست آورد.

بیوگرافی کامل »
اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

  خلاصه  بررسی نظام مند تاثیر تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) بر اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید: در ژانویه 2018 یک گروه تحقیقاتی در کشور چین به بررسی نظام مند نتایج تحقیقات گذشته درباره تاثیر درمان تحریک مغزی بر اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید؛ پرداختند. آن ها...

افسردگی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

افسردگی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

اختلال افسردگی اساسی شرایطی بسیار رایج همراه با عوارض جانبی شدید و گاهاً مرگ در فرد است. عمده این اتفاقات در بیش از 50% بیمارانی ست که در طول سال با استفاده از داروهای ضد افسردگی، شوک درمانی و روان درمانی معالجه شده اند.

پارکینسون و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

پارکینسون و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

  نتيجه مطالعات در حوزه دمانس و بيمارى هاى مرتبط با آن، حاكى از آن است كه درمان با (rTMS) در مقايسه با داروى پاركينسون (levodopa) روى بهبودى بيماران موثرتر است. انواع روش هاى تحريك مغزى، پيشرفت بيمارى پاركينسون را كاهش مى دهد و به طور متف...

اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

توسط دکتر سید مسعود ارزاقی

  خلاصه  بررسی نظام مند تاثیر تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) بر اختلال تیک حرکتی و صوتی شدید: در ژانویه 2018 یک گروه تحقیقاتی در کشور چین به بررسی نظام مند نتایج تحقیقات گذشته درباره تاثیر درمان تحریک مغز......

بیشتر... پرسش از دکتر
افسردگی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

افسردگی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

توسط دکتر سید مسعود ارزاقی

اختلال افسردگی اساسی شرایطی بسیار رایج همراه با عوارض جانبی شدید و گاهاً مرگ در فرد است. عمده این اتفاقات در بیش از 50% بیمارانی ست که در طول سال با استفاده از داروهای ضد افسردگی، شوک درمانی و روان د......

بیشتر... پرسش از دکتر
پارکینسون و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

پارکینسون و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

توسط دکتر سید مسعود ارزاقی

  نتيجه مطالعات در حوزه دمانس و بيمارى هاى مرتبط با آن، حاكى از آن است كه درمان با (rTMS) در مقايسه با داروى پاركينسون (levodopa) روى بهبودى بيماران موثرتر است. انواع روش هاى تحريك مغزى، پ......

بیشتر... پرسش از دکتر
عنوان مقاله

عنوان مقاله

توسط دکتر سید مسعود ارزاقی

این متن تست است این متن تست است این متن تست است این متن تست است این متن تست است  ...

بیشتر... پرسش از دکتر
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نوبت دهی اینترنتی

آدرس مطب دکتر شهناز امینی : میدان آرژانتین، خیابان الوند، بلافاصله بعد از بيمارستان كسري، دست چپ خیابان راشل كوري(خ 27)، پلاك 10 ،طبقه همكف ،

مشاهده بر روی نقشه مشاهده
دی ان ان